Je bent hier:  Home arrow Mensen arrow Marinus de Groot: bijzondere raad aan een ongelukkige accountant.

Marinus de Groot: bijzondere raad aan een ongelukkige accountant. PDF Afdrukken
zaterdag 14 oktober 2006

ImageOp zoek naar de waarheid en de zin van het leven verdiept Marinus de Groot (schuilnaam) zich in allerlei alternatieve levensfilosofieën. Hij komt zelfs voor een sollicitatiegesprek naar Maharishi Yogi (Transcendente Meditatie-beweging). Door ziekte en tegenspoed raakt hij echter aan de grond. In een zakelijk gesprek krijgt hij een bijzonder advies... 
Keerpunt-medewerker Walter van der Wolf tekende het levensverhaal van Marinus op.

Op een avond in november meld ik me bij Marinus de Groot thuis. Voor het raam aan de voorkant van het huis zie ik hem in de woonkamer staan met zijn pasgeboren dochter op de arm. 'De trotse vader die zich oefent in het vaderschap' denk ik bij mezelf en tik op het raam. Binnengekomen vraag ik als eerste of ik het hummeltje even mag vasthouden voordat ik met zijn levensverhaal begin. Dat genoegen wordt mij niet ontzegd en ik krijg het kleine ding in mijn handen gedrukt.

'Mis'-dienaar

   Marinus werd in Limburg geboren op 8 september 1961 in het plaatsje Herten bij Roermond. Hij groeide op in een zeer stabiel gezin en zoals bij zovele Limburgse families waren zijn ouders traditioneel katholiek. Dat betekende dat hij al jong met Kerst en met Pasen met zijn ouders en broer meeging naar de kerk. Al op jonge leeftijd diende hij als misdienaar in de katholieke kerk en zelfs tot op deze dag herinnert hij zich nog diverse liturgieën bij het horen van verschillende woorden. Echter van het geloof in Jezus Christus of de doop is er niets, maar dan ook niets, in zijn herinnering uit die tijd overgebleven. Hij begreep daar toen hij jong was niets van en het interesseerde hem ook helemaal niet. Het leidde er uiteindelijk toe dat hij zijn "carrière" als misdienaar vroegtijdig "mocht" beëindigen.

   Naast Marinus' kerkelijke activiteiten stuurden zijn ouders hem als kind naar een katholieke jongensbasisschool. Naast zijn ouderlijke opvoeding thuis en zijn kerkelijke opvoeding op school kreeg hij hier een deel van zijn maatschappelijke opvoeding en visie mee. Op sociaal vlak was hij een zeer actief en betrokken persoonlijkheid. Hij had veel vrienden en hield erg veel van sport. Als taekwondoka bracht hij het tot aan de zwarte band. In de loop van de tijd leerden zijn ouders hem al heel snel om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.

De zoektocht en de weg naar de top

   Van zijn 16e tot en met zijn 33e jaar was hij, zoals zovele mensen, op zoek naar de zin van het leven. Alles in het leven was interessant voor hem, allesbehalve de Bijbel en de kerk. Hij hield erg veel van lezen en las alles wat los en vast zat. Zodoende begon hij zich te verdiepen in de esoterie (het zoeken naar de spirituele zingeving van het leven zonder religie), de parapsychologie, UFO's, Yoga, wijsbegeerte, de Boeddhistische levensfilosofie, de Transcendente Meditatie en de ayur-veda (Hindoestaanse levensfilosofie). Door al deze opgedane kennis werd Marinus nogal hoogmoedig en had hij een grote mate van eigendunk. Met al zijn opgedane kennis wilde hij heel graag vanuit een superieure positie hulp bieden aan zijn medemens.

   Van zijn 23e tot en met zijn 28e jaar studeerde Marinus aan de Heao in Zwolle. Na zijn Heao-diploma in Zwolle te hebben gehaald ging hij van 1988 tot 1993 werken als registeraccountant in opleiding bij het toendertijd gerenommeerde accountantskantoor Arthur Andersen. Hij behaalde zijn titel als registeraccountant en opereerde in die tijd aan de top van de accountancy.

   Zijn zoektocht naar de waarheid leidde hem op een gegeven moment tot de intimi van de in Nederland wonende Maharishi Yogi. Deze man is de spirituele leider van de wereldwijde Transcendente Meditatie beweging. Het spirituele centrum van deze TM beweging ligt in Limburg in het plaatsje Vlodrop. Op een zaterdag reed Marinus naar Vlodrop om daar als de financiële man van de organisatie te worden aangenomen. Hij had daar namelijk gesolliciteerd en het leek hem geweldig om voor een dergelijke beweging te gaan werken. Hij zou op die bewuste zaterdag het contract gaan ondertekenen en had hier al maanden van te voren aan gewerkt. Hij had er met de hoogste bazen van de Maharishi Yogibeweging over gesproken. De Maharishi zelf echter wees de avond voordat het contract getekend zou worden deze aanstelling van de hand. En zo kreeg Marinus die dag te horen dat het niet door ging.

   In de zomer van 1993, juist nadat hij zelf ontslag had genomen bij Arthur Andersen, sprak hij een vroegere buurjongen, een ex-commando. In zijn studententijd filosofeerde hij met deze jongen regelmatig over de Bijbel en allerlei andere geloofszaken. Deze jongen was in 1992 tot het geloof in Jezus Christus gekomen en hij gaf Marinus een Bijbel. Hij wees Léon toen op een tekst in de Bijbel waar Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij". Marinus vond dit mooi voor zijn vriend maar niet voor hemzelf.

Advies 'Bidden!'

   Een half jaar later kwam hij toch tot het geloof in Jezus Christus … maar niet voordat God hem eerst alles had afgenomen. Dit 'alles' had met name te maken met alle zekerheden die hij door de jaren heen had opgebouwd zoals zijn werk oftewel inkomen (hij kreeg geen uitkering), zijn vriendin, zijn huis, zijn auto en zelfs op het laatst zijn gezondheid. Hij kreeg namelijk last van een ernstige schimmelinfectie die zijn lichaam aantastte. Het was in deze miserabele toestand dat hij op een dag in één van zijn laatste zakelijke gesprekken een gesprekspartner tegenkwam die dwars door hem heen keek en die opeens tegen hem zei: "Het gaat helemaal niet goed met jou!". Deze man bleek zelf een toegewijde christen te zijn en hij gaf Marinus één advies mee namelijk: "Bidden!"

Image
Accountant Marinus de Groot, achter hem een woord van Jezus Christus:
"Want een ieder die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden."

Gods onmiskenbare realiteit

   Nadat Marinus het advies van deze zakenman, om tot God te gaan bidden, had opgevolgd gebeurden er bovennatuurlijke dingen in zijn leven. Hij zelf omschrijft ze als wonderen en duidelijke tekenen van Gods realiteit in zijn leven. In de loop van de tijd die daarop volgde heeft hij op verschillende niveaus in zijn leven genezing ervaren. Hij zou ze als volgt willen omschrijven:

   Geestelijke genezing: Hij ontving geestelijke genezing in de winter van 1993 doordat hij na het gebed tot God een zeer bijzondere ervaring had en duidelijk ervoer dat God onmiskenbaar in zijn leven binnenkwam. Het gevolg hiervan was dat hij voor het eerst in zijn leven de Bijbel ter hand nam. Dat was de Bijbel die hij een halfjaar daarvoor had gekregen van die vroegere buurjongen van hem.

Image   Materiële zegeningen: Marinus had grote financiële schulden. Deze werden door God op de volgende manier "afgelost":

   1) Hij had op een gegeven moment een nieuw appartement in Amsterdam gekocht maar kon het aan de straatstenen niet kwijt. De dragende wanden hadden namelijk scheurvorming opgelopen omdat het dak er verkeerd door de aannemer was opgezet. Deze man was inmiddels failliet gegaan en de makelaar had alle hoop op verkoop van het huis al opgegeven. Nadat Marinus voor deze zaak tot God had gebeden belde hij de makelaar nog één keer op. Om Marinus een plezier te doen zei ze dat ze hem nog één keer in de presentatie van de huizenverkoop wilde meenemen. Het resultaat hiervan was dat het huis binnen twee weken werd verkocht tegen de vraagprijs. De makelaar was stomverbaasd.

   2) Marinus had eens een hele mooie oude auto op de kop getikt maar was al langere tijd aan het proberen om deze oldtimer, een Renault 30TX, te verkopen. Om één of andere reden lukte hem dat steeds niet. Na voor deze kwestie tot God te hebben gebeden was hij hem binnen een week tegen de vraagprijs kwijt.

   3) Als klap op de vuurpijl gaf een familielid, die niet van zijn financiële problemen op de hoogte was, hem een lening van 9500 gulden om een eigen onderneming te beginnen. De bank wilde hem namelijk niet meer terwille zijn. Buiten zijn hypotheek om had hij een schuld van 40.000 gulden opgebouwd. Door de financiële armslag van zijn familielid was hij in één keer van zijn acute financiële problemen af. Binnen twee maanden had hij aan de andere kant van Nederland bij een accountantskantoor een arbeidsovereenkomst ondertekend. Hij werd daar aangenomen als tweede man in de organisatie met de bedoeling om het bedrijf van de huidige eigenaar over te nemen.

   Lichamelijke genezing: Nadat Marinus tot God voor zijn schimmelinfectie had gebeden ging hij naar zijn heilpraktiker (een soort natuurarts) toe en vertelde deze vrouw dat hij op grond van de Bijbel niet meer achter haar behandelingsmethodiek kon staan. Als antwoord vertelde zij hem dat zij wist dat de Bijbel de waarheid was maar dat zij er nog niet klaar voor was. Verder vertelde ze hem dat zij in haar werk werd aangestuurd door twee overleden artsen. Ze zei daarbij tegen hem dat zij dat nog nooit tegen iemand had gezegd. Na drie maanden vasten en bidden werd Marinus volkomen genezen van zijn schimmelinfectie.

   Emotionele genezing: Zijn zakelijke gesprekspartner die hem het christelijke geloof had binnengeleid introduceerde hem meteen bij een kleine lokale baptistengemeente in zijn nieuwe woonplaats. Dit was een fijne gemeenschap van mensen die al 2 tot 3 jaar bezig waren met het bidden voor versterking in hun kleine kring van gelovigen. Bij deze mensen vond hij emotionele genezing. Hij diende daar in de gemeente als evangelist, muziekleider, pastoraal medewerker en penningmeester. Anderen vertelden hem dat zij bemoedigd waren door zijn pas gevonden geloof in Jezus.

En verder

Nu in 2003, zo'n 10 jaar na zijn bekering tot de God van de Bijbel, is hij gelukkig getrouwd met een lieve gelovige vrouw en heeft hij drie prachtige dochters. Hij vertelt dat God hem de vrouw heeft gegeven die bij hem past. Samen met zijn gezin bezoekt hij een Evangelische Gemeente in het westen van het land. Na zijn bekering is zijn weg zeker niet over rozen gegaan. Zijn leven heeft nog diverse pieken en dalen gekend. Zo moest hij in 2002 als directeur van een financieel consultancy bedrijf zijn ontslag nemen en stond hij weer net als enkele jaren eerder voor een nieuwe uitdaging. In alle vreugdevolle en verdrietige dingen, in alle makkelijke en moeilijke dingen, heeft hij het rotsvaste geloof en vertrouwen dat God hem nabij zal zijn in alles wat hij doet en in alles wat hij zal gaan doen.

Walter van der Wolf

© Keerpunt 2004

Om reden van privacy is een schuilnaam gebruikt. 

Naar aanleiding van dit verhaal kunt u de hoofdpersoon een e-mail sturen.

 
© 2022 Keerpunt
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.