P
zaterdag 14 oktober 2006

Panin, Ivan. Atheïst Ivan Panin hield lezingen tegen het christendom. Een confronterende opmerking bracht hem tot nadenken.

Palestijn. Zijn houding tegenover joden veranderde.

Paulus, ook Saulus geheten, was in de eerste eeuw een fel bestrijder van de christenen. Op een keer omstraalt hem plots een licht en een stem zegt: Saul, saul, waarom vervolg je mij? Deze gebeurtenis is een keerpunt in zijn leven. Hij wordt een gezant ('apostel') en ... ondergaat zelf hevige vervolging. Hij is er echter van overtuigd: "Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus." Paulus wordt een van de bekendste personen in de geschiedenis van de mensheid.

Pieter. Vond geen enkele reden om nog verder te leven.

Poortius, Hedy. Hedy Poortius 'sprong op tilt' wanneer hem werd gevraagd te kiezen (voor God of Jezus). "Het liep bij ons zo hoog op dat we verhuisden, om daar vanaf te zijn, weg bij die mensen die ons Jezus wilden opdringen."