vrijdag 13 oktober 2006

Kamphuis, Elke. "Ik heb mijzelf altijd een christen genoemd. Maar wel eentje die z'n heil zocht in de esoterie. Ik probeerde om in verbinding te komen met hogere krachten, met het goddelijke." Elke Kamphuis vertelt van haar zoektocht naar zingeving.

Kamphuis, Martin. Martin was ruim zeven jaar boeddhist. "Ik heb mij 60.000 keer op de grond geworpen om mij te reinigen." "Met heel veel meditatie was ik op een hoger bewustzijnsniveau gekomen." Martin Kamphuis vertelt hoe hij boeddhist werd en later in Australie veranderde.

Kahn, Sarah. "Want ik was Pakistaanse en ik was moslim. En christen worden, dat kon gewoon niet. Ik bad eerst tot Allah en daarna tot Jezus en ik zei: ‘Als u echt bent, laat het me dan zien.’ " De zoektocht en strijd van een moslima - het verhaal van Sarah Kahn.

Karin. Karin was 19 jaar en terneergeslagen. Ze dacht erover om er een eind aan te maken. Diana, een kennis, ontfermt zich over haar. Karin ontvangt liefde en krijgt hoop. Diana vertelt...

Keitel, Wilhelm. Wilhelm Keitel was veldmaarschalk, Chef van de Generale Staf van het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ondertekende de bevelen voor de aanvallen op Nederland en België, alsook Hitlers bevel om de Sovjet-Unie aan te vallen. Hij stond te recht tijdens de naoorlogse processen van Neurenberg. De Amerikaanse legerpredikant Henry T. Gerecke vertelt hoe het de Nazi-leiders, onder wie Keitel, verging.

Kikkert-Bruinenberg, Linda. Linda Bruinenberg kwam als jong meisje tot God. "Wat ik op dat moment het mooist vond, was dat ik wist gered te zijn en dat de engelen feest vierden."

Koerd, een Koerd kwam tot een roofoverval

Kootkar, Ronald. Ronald Kootbar was zoekende. Op een avond bidt hij een gebed mee met een tv-presentator. Dit wordt het begin van een relatie met Jezus. Hij maakt een gijzeling mee, maar ook bijzondere ervaringen van Gods vrede en liefde. "Ik die niet eens meer wist wat liefde was, ik die zoveel liefde tekort gekomen was in mijn leven, zo gekweld door alle afwijzingen van mensen, ik kreeg daar de mooiste liefde die een mens zich maar zou kunnen wensen."