Marloes van der Welle: hoezo 'witte' magie?
vrijdag 05 oktober 2007

ImageMarloes van der Welle (schuilnaam) was jarenlang intensief bezig met hekserij, ‘wicca’.  "Als God mij die dag niet in mijn kraag had gegrepen, was ik nu waarschijnlijk nog steeds heks, zò overtuigd was ik dat ik op een goede weg zat."

Het licht van de volle maan beschijnt een stille duinvallei, ergens bij de kust van Noord-Holland. De duisternis van de late avond wordt door het maanlicht schemerig en de stilte die over het duin hangt is anders dan anders. Een eenzame figuur trekt met een ritueel mes een cirkel in de ruimte om haar heen. Deze magische cirkel is de plek waar zij de godin zal ontmoeten.
Nadat ze de geestelijke ruimte in de cirkel gereinigd heeft, ontsteekt ze kaarsen in verschillende kleuren, voor elke windrichting één. Een vleug wierook drijft mee met de nachtelijke koelte. Zacht klinken woorden die de wachters van de windstreken uitnodigen bij het ritueel aanwezig te zijn, zodat het veilig zal zijn als de godin verschijnt…

Die figuur is een moderne heks. Marloes: ,,Er zijn mensen die bij het woord ‘heks’ denken aan een oud, lelijk vrouwtje met een puntneus. Mis! De gemiddelde heks herken je niet op straat, zeker niet nu hekserij tegenwoordig zo populair is. Wist je dat het Amerikaanse leger zelfs officieel ‘geestelijk verzorgers’ voor heksen in dienst heeft, omdat zoveel van hun militairen heks zijn?

Mensen die denken dat een heks altijd grote pentagrammen om zijn nek hangt en zwartgeverfde haren heeft, houdt zichzelf voor de gek. Heksen zijn vaak heel sociaalvoelende mensen, die dicht bij de natuur leven. Niet eng dus, maar wel misleidend!’’

Na vijf jaar hekserij kwam Marloes in 1995 tot geloof tijdens een kerkdienst waar ze naar toe was gegaan om te bewijzen dat God niet bestond.

,,Als God mij die dag niet in mijn kraag had gegrepen, was ik nu waarschijnlijk nog steeds heks, zò overtuigd was ik dat ik op een goede weg zat.

Als kind was ik naar zondagschool geweest en ik kende dus de verhalen over God, maar in mijn tienertijd ging ik twijfelen. De jongen met wie ik verkering kreeg stelde allerlei vragen over de bijbel waar ik nooit over had nagedacht en waarop ik ook geen geloofsantwoord kon geven. Mijn kinderlijke vertrouwen in God brokkelde af.

Na een aantal jaar had ik alleen nog het besef van ‘iets hogers’ over, plus een vervormd beeld van God. Voor mij bestond het christendom uit regels van wat ik wel en niet mocht. Maar ik wilde zélf bepalen wat goed voor mij was – ik had toch niet voor niets mijn gezonde verstand gekregen?

Toch was ik ervan overtuigd dat er ‘iets meer’ moest zijn dan alleen het zichtbare. Ik ging op zoek naar dat ‘meer’ en las allerlei spirituele boeken over bijvoorbeeld astrologie en handlijnkunde.

Op een dag vond ik in de bibliotheek ‘toevallig’ een boek over een heks. Het verhaal sprak mij bijzonder aan: deze vrouw deed aan zogenaamde witte magie, en kon zieken genezen of mensen helpen bij het vinden van een baan. Doordat ze in harmonie leefde met de natuur en de seizoenen had ze een zekere rust in haar leven. Dat alles klonk goed!

Na het lezen van dat boek wilde ik meer weten. Ik kwam in contact met een organisatie in Alkmaar, die elke maand informatie-avonden hielden over hekserij. In Zeist zat een soort contactorgaan voor heksen, die me een maandblad stuurden en in contact brachten met een heks in Amsterdam. Zij nodigde me uit voor een gesprek en later sloot ik me aan bij een heksenkring, een ‘coven’.

Ik beet me vast in vele boeken over hekserij en met name bestudeerde ik de ‘heksenbijbel’, waarin talloze rituelen zijn beschreven. Wicca klonk mij logisch in de oren. Wat mij was bijgebleven van het christendom was het idee van een mannelijke God. Toch zie je overal in de natuur dat er mannelijk en vrouwelijk nodig is voor het ontstaan van nieuw leven. De God van de bijbel kon dus nooit compleet zijn! Deze verstandelijke logica won het steeds meer van mijn christelijke erfenis.

Ook het leven in harmonie met de natuur sprak me aan. Ik ging zien dat je als mens onderdeel bent van het grotere geheel van het universum. Onze daden werken door in de wereld om ons heen en dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De enige en grote wet van heksen is dan ook: ,,Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt’’. Heksen stemmen hun leefritme zoveel mogelijk af op de natuur door bijvoorbeeld het vieren van maanfeesten, en kiezen voor hun eten zo natuurlijk mogelijke producten.

Vroeger waren heksen meestal oude vrouwen die veel van kruiden en planten afwisten, waarvan ze drankjes maakten als mensen ziek waren, en die om hulp werden gevraagd bij bevallingen. Door de ongrijpbaarheid van leven en dood, ziekte, sterven en geboorte, waren deze vrouwen een beetje griezelig. Ze trokken er ’s nachts op uit om bepaalde kruiden te plukken, omdat die bij een bepaalde maanstand krachtiger werken en ook dat droeg bij aan een waas van geheimzinnigheid.

Toch is die bezem een heel gewone bezem. Hij wordt gebruikt om het huis aan te vegen… maar ook om bij het bouwen van een magische cirkel je huis te reinigen van verkeerde, kwade geestelijke invloeden. Ironisch genoeg zet je daarmee juist de deur open voor demonen en sluit je God buiten.

Heksen die op een bezem vliegen? Dat hebben ze niet nodig. Je kunt ‘astraal reizen’, waarbij je uit je lichaam treedt en in je geest naar een andere plaats gaat. Klinkt dat spannend? Dat is nou precies het sluwe van satan. Want alles wat God ooit origineel had gemaakt en aan mensen toevertrouwd, heeft hij voor zijn eigen praktijken afgekeken! Helaas beseffen veel mensen dat niet. Ze horen allerlei spannende dingen, mysterieus en spiritueel en denken dat ze daarmee iets unieks hebben gevonden. Terwijl het eigenlijk gaat om een geestelijke vervalsing. En het origineel, het plan van God, is zo ontzettend veel mooier en beter. Dat geeft échte vrede en zingeving!

De praktijkkant van wicca

De meeste heksen hebben een specialiteit, zoals kaartlezen, pendelen of talismans maken. Die ‘gaven’ kan iedereen ontwikkelen en ik heb gezien hoe krachtig toverij werkt. Een collega van me kon bijvoorbeeld geen kinderen krijgen, al hadden zij en haar man daar van alles voor geprobeerd, tot medisch ingrijpen aan toe. Ik vroeg haar of ik in een ritueel een talisman voor haar mocht maken, dat ze bij zich moest dragen. Korte tijd later werd ze zwanger…

De centrale gedachte bij een ritueel is dat je de geestelijke wereld uitnodigt om iets in de materiële wereld te bereiken. Je gebruikt daarbij rituele voorwerpen en symbolen zoals een zwaard, vuur, of kruiden en bouwt met zang en dans (chanting) bepaalde energie op.

Echte heksen worden ingewijd tijdens een inwijdingsritueel, waarbij ze een geheime naam krijgen. Tijdens dat ritueel, dat je met bloed verzegelt, spreek je ook de belofte uit dat je trouw zult blijven aan de godin en dat als je ooit dat verbond verbreekt, je bloed uit je lichaam mag wegstromen zoals je nu met bloed het verbond bezegeld hebt. Dat klinkt best heftig, maar ik ben nooit bang geweest. Ik geloofde dat ik niets te vrezen had, zolang ik de godin maar met respect benaderde.

Heksen geloven trouwens niet in de duivel en zijn op dié manier niet te vergelijken met satanisten. Satanisten baseren zich in hun ‘geloof’ wel op de bijbel, maar dan precies omgekeerd. Heksen geloven niet in de God van de bijbel, maar ook niet in de duivel. Hierin zie je trouwens ook de misleiding, want uiteindelijk is de bron van hekserij dezelfde als die van satanisme.

Datzelfde geldt voor het onderscheid tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ magie. Witte magie zou gericht zijn op het helpen van anderen en zwarte magie zou vooral om vervloekingen gaan. Klinkt aardig, maar er klopt niets van. De bron van kracht is in beide gevallen namelijk niet de Here Jezus Christus, maar satan.

Bekering

Op een dag kreeg ik een kaart van een vriend, die ook heks was. Hij was naar Nieuw-Zeeland gegaan om daar een wicca-centrum te starten, maar was in plaats daarvan tot geloof gekomen! Ik stuurde hem een kaartje terug om hem te feliciteren, maar vond het wel vreemd. Het christelijk gedachtengoed is zo totaal anders dan wicca. Toch drong zich maandenlang een vraag aan me op: ,,Als God nou toch bestaat, wat dan?’’

Na vier maanden besloot ik om één keer naar de kerk te gaan om te bewijzen dat God niet bestaat. Een vriendin van me ging naar Berea in Haarlem, dus ik vroeg of ik met haar mee mocht. Eén keertje maar, en verder niet zeuren. God had gelukkig hele andere plannen en die dag werd Jezus mijn Redder...

Diezelfde nacht kreeg ik een vreselijke ervaring. Mijn lichaam begon te kolken als lava en uit mijn binnenste kwam een dreigende, angstaanjagende stem die niet van mezelf was. Doodsbang greep ik de bijbel die ik die ochtend had gekocht en begon willekeurige gedeeltes te lezen. ,,Ik ben van Jezus!’’ riep ik. Na een half uurtje stopte het en viel ik met mijn bijbel in m’n armen in slaap.

Nu had ik de ware macht achter de godin gezien – maar ook dat Jezus veel sterker is.

'Hocus Pocus, iedereen kan toveren…'

Hekserij is vreselijk populair. Harry Potter is het bekende voorbeeld, maar wat dacht je van K3 met liedjes als ‘hocus pocus, iedereen kan toveren’? Je hoeft je niet aan te sluiten bij een coven om de deur voor satan open te zetten. Gewoon een keertje ‘glaasje draaien’, een horoscoop laten trekken of ‘voor de grap’ naar een waarzegger gaan, geeft demonen het officiële recht om je leven binnen te komen. Satan weet wat hij wil en hoe hij dat kan bereiken. Hij begint bij onze kinderen, en via hen ons eigen denken.

Harry Potter? Toveren wordt erin voorgesteld als iets leuks en goeds. Je kunt er het kwaad mee bestrijden. Als je niet meedoet, ben je een ‘dreuzel’, een oen. Een grote leugen, maar wel één met succes. Veel mensen zeggen dat het maar een sprookje is, een humoristisch verhaal. De humor is echter een dekmantel voor het verdraaien van de waarheid, namelijk het verschil tussen goed en kwaad.

Je kinderen komen er mee in aanraking, dus vertel ze wat God zegt over toverij. Maak ze bewust dat ze ‘nee’ moeten zeggen tegen die dingen, want alleen als ze snappen waarom, zijn ze weerbaar tegen het spotten van hun vriendjes op school.

Dingen die God serieus neemt, moeten voor ons geen lacherige zaak zijn. Deze mensen gaan verloren doordat ze misleid zijn! Ook om die reden mogen we nooit lachen om wat ze geloven! God waarschuwt ons niet voor iets onschadelijks of neutraals, maar beseft vele malen dieper dan wij het grote gevaar van deze demonische wereld! Lees dus de bijbel, bijvoorbeeld Leviticus 19 en Deuteronomium 17 en 18, of zoek in een concordantie bij het woord ‘toverij’. God is heel radicaal op dit punt en zijn standpunt moet ons uitgangspunt zijn, plus onze autoriteit.

Toch begrijp ik wel dat hekserij zo populair is. Het prikkelt je ingeschapen zintuig voor het bovennatuurlijke. Door het geheimzinnige ervan, krijg je bovendien het gevoel bijzonder te zijn. De zogenaamde witte magie bevredigt je gevoel de mensheid te helpen met iets ‘goeds’. Je kunt heel individueel bezig zijn en je toch onderdeel van iets groters voelen. Met magie krijg je bovendien een stuk controle over de dingen die gebeuren.
En mensen verlangen naar rust, willen ‘terug naar de natuur’. Bloederige rituelen spreken niemand aan, maar dit wel!

Dat is dan ook zo misleidend aan hekserij: het lijkt niet fout of verkeerd. Het gevaarlijke is dat je alle deuren van je leven openzet voor de demonische macht van satan. Hoe langer je op zijn weg wandelt, hoe meer je in zijn greep komt. En hij is op niéts anders uit dan je te vernietigen, nu en voor eeuwig.

Ware liefde

Vanaf het moment dat ik Jezus heb leren is mijn leven honderd keer beter geworden. Je kunt het vergelijken met het vinden van je ‘ware liefde’. Terwijl je daarvoor ook wel verliefd was op jongens, ontmoet je op een dag degene bij wie jij écht helemaal hoort. Zo is het met Jezus. Hij is de grootste, machtigste en meest liefhebbende persoon. Hij is helemaal God, maar toch is Hij zo dichtbij mij. Iedere dag geeft Hij mij zijn liefde, zijn raad en steun. Hij laat mij nooit alleen en zal mij ooit nooit bedriegen of voorliegen. Ik kan Hem helemaal vertrouwen. Hij is zo geweldig! Hij heeft mij de waarheid laten zien over de godin, en over het bedrog van magie. Die waarheid maakt mij vrij. Het bloed van Jezus is sterker dan alles van de godin. Hij is de enige weg tot God de Vader. Ik eer Hem en dank Hem voor zijn geweldige liefde voor mij’’


Naar aanleiding van dit verhaal kun je contact opnemen met Marloes door haar een e-mail te sturen.

Zij is ook te bereiken via www.wicca-and-beyond.nl.

© Keerpunt, 2007

Boek van Marloes van der WilleMarloes heeft een boek geschreven over haar ervaringen.
Omvang: 140 pagina's.  
Uitgever: Medema
ISBN 10: 906353454x 
ISBN13: 9789063534547. 
Prijs: € 9,95 (jaar 2007)